حقایقی از کتب اهل سنت

*صراط حق*

حقایقی از کتب اهل سنت

*صراط حق*

حقایقی از کتب اهل سنت

اسکن کتب اهل سنت و وهابیت / آدرس تلگرام ما جهت دریافت مطالب: https://telegram.me/seratehaq

۱۰ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰ ۲۰ مرداد ۹۴ ، ۲۲:۵۲
صراط حق

۰ ۱۹ مرداد ۹۴ ، ۲۳:۵۲
صراط حق

۰ ۱۹ مرداد ۹۴ ، ۲۳:۵۲
صراط حق

۰ ۱۷ مرداد ۹۴ ، ۱۴:۰۲
صراط حق

تحریف صحیح مسلم یا دروغگوئی عالم اهل سنت؟!


در کتاب الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة

به نقل از صحیح مسلم آمده است که : 

" من مَاتَ وَلم یعرف إِمَام زَمَانه مَاتَ میتَة جَاهِلِیَّة "


و قبل از آن تصریح می کند که این روایت را 

مسلم بن حجاج نیشابوری در کتاب خودش نقل کرده است

اسکن های این تحریف در ادامه مطلب

۰ ۱۵ مرداد ۹۴ ، ۲۳:۰۳
صراط حق

۰ ۱۴ مرداد ۹۴ ، ۱۵:۱۲
صراط حق

۰ ۱۴ مرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۶
صراط حق

۰ ۱۳ مرداد ۹۴ ، ۱۲:۰۹
صراط حق

۰ ۰۵ مرداد ۹۴ ، ۱۰:۰۶
صراط حق

۰ ۰۵ مرداد ۹۴ ، ۰۹:۳۵
صراط حق