حقایقی از کتب اهل سنت

*صراط حق*

حقایقی از کتب اهل سنت

*صراط حق*

حقایقی از کتب اهل سنت

اسکن کتب اهل سنت و وهابیت / آدرس تلگرام ما جهت دریافت مطالب: https://telegram.me/seratehaq

۲ مطلب با موضوع «ائمه اربعه اهل سنت» ثبت شده است

تکفیر ابوحنیفه توسط سلفی ها


محمد الغزالی در کتاب سر تأخر العرب والمسلمین از قول حامد الفقی، رهبر اسبق سلفی های مصر چنین می نویسد:


إن زعیم السلفیة الأسبق فى مصر الشیخ حامد الفقى حلف بالله أن أبا حنیفة کافر.


به تحقیق که رهبر سلفی های اسبق مصرحامد الفقی قسم خورد که ابو حنیفه کافر است.


سر تأخر العرب والمسلمین، 52


حال با توجه به وجود اختلاف بین اهل سنت و وهابیت، چرا اهل سنت اعلام برائت علنی از وهابیت نمی کنند؟


قضاوت با شما


 
۰ ۲۹ اسفند ۹۴ ، ۱۱:۲۷
صراط حق

۰ ۱۴ آبان ۹۴ ، ۱۰:۰۴
صراط حق